• study1.png
 • study2.png

Английски за възрастни:

Пет нива, всяко ниво е с хорариум 100 учебни часа:

  1. Elementary (A1-A2)
  2. Pre-Intermediate (A2-B1)
  3. Intermediate (B1-B2)
  4. Upper-Intermediate (B2)
  5. Advanced (C1)

Учебна система: NEW ENGLISH FILE на издателство Oxford University Press.

Целта на системата е да предостави на студентите един съвременен и новаторски подход при изучаването на езика, като комбинира модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Системата е насочена към използването на езика за комуникация, което е и основна цел на Общата Европейска Езикова Рамка.

  • Дава се възможност на всеки обучаем да взима активно участие в учебния процес.
  • Развиват се и четирите езикови умения ( говорене, слушане, четене и писане ).
  • Поддържа се мотивацията на курсистите чрез разнообразен автентичен, аудио-визуален материал.
  • Използва се изцяло комуникативния метод.
  • Упражнява се изграждането на правилна интонация и произношение.
Go to top