• study1.png
 • study2.png

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ ЗА УЧЕНИЦИ

5-12 КЛАС

АКЦЕНТИ

 • ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В СУ, НБУ, УНСС и др.
 • УРОЦИ ЗА МАТУРА (ДЗИ)
 • УРОЦИ ЗА 7 КЛАС И ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В НГДЕК
 • ЧАСТНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ, ДОПЪЛВАЩИ ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ - 7-12 КЛАС
 • ИСТОРИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ В ЧУЖДОЕЗИКОВИ ПАРАЛЕЛКИ
 • ПОДГОТОВКА ЗА ОЛИМПИАДИ ПО ИСТОРИЯ
 • ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ
 • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
 • ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ

 Частните уроци по история помагат на ученика да се справи с темите, недостатъчно разгледани и неусвоени в училище, позволяват да се повишат оценките и да се предотвратят проблеми с разбирането на по-сложен материал при последващото изучаване на предмета.

 За всички ученици (от 5 до 12 клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по история и заявените конкретни цели.

 За учениците, подготвящи се за матура по история и кандидатстудентски изпити във ВУЗ, освен частни уроци предлагаме и възможност за обучение в групи до 6 човека.

Уроците по история се провеждат в учебните кабинети на школата в удобно за ученика време.

Go to top