• study1.png
  • study2.png

Математика:

Индивидуално обучение и курсове по математика за ученици от 2 до 12 клас.
Подготовка за матури, за кандидатстване след 7 клас.

Ако вашето дете изостава с математиката, това може да нарастне в академична криза. Математическите знания се натрупват, изграждат се от едно ниво в друго. Например, ако един ученик не може да разбере деление, той няма да бъде в състояние да се справи със задачите с дроби.

Математическите умения са част от всекидневния живот - от пазаруване и готвене до банкиране. Неразбирането на математическите понятия и концепции и кога да се използват, може да доведе до грешки и чувство на неудовлетвореност.

В Somerset правим академична оценка, с която се индетифицират слабите места на ученика. изготвя се индивидуална програма, която изгражда тези умения преди напредване към следващи нива.

 

Go to top