Учебен център SOMERSET предлага нова услуга Психолог

Психолог – консултации:

 • Лични и житейски проблеми от всякакво естество
 • Емоционално-поведенчески проблеми
 • Помощ при стрес, депресия, неувереност, самота
 • Развод и съпътстващите го проблеми, преживявания на децата по време и след раздяла на родителите
 • Поддържаща терапия и помощ при невротични разстройства, обсесивно-компулсивни разстройства, тревожни разстройства, фобийни разстройства, посттравматични стресови разстройства и др.
 • Помощ на деца с обучителни трудности, игри за развитие на памет и внимание, изграждане на социални умения, оказване на целенасочена подкрепа в емоционално-поведенчески план, професионална помощ по посока на повишаване на самоувереността и развиване на лични умения за справяне с проблемите
 • Подпомагане при осъзнаването на собствената идентичност и самосъзнание при децата, повишаване на себеоценката, изграждане на самочувствие
 • Как да се справим с трудните деца , мотивация на ученици за подобряване успеха в училище
 • Психологически тренинги за деца - развитие на креативност, игри за сближаване, изграждане на социална компетентност, интерактивни игри и др.
 • Отстраняване на лощи навици, тикове, непродуктивно поведение и др.;
 • Подпомагане при подреждане на приоритетите в живота и тяхното адекватно приложение;

Психолог Памет и концентрация за деца

психологически игри:

 • За да може да концентрира своето внимание, да запомни нужното и да отхвърли второстепенното, детето трябва да се научи да задържа мисленето си върху думите.
 • С подходящи упражнения-игри всяко дете има възможност в индивидуални сесии да изследва своята памет и да я подобри, да концентрира вниманието си, да развие мисленето, въображението, възприятието, волята и емоциите си.
 • Детето бързо и лесно влиза в игрите със своето въображение дори не подозирайки колко сложни задачи понякога изпълнява.
 • Сесиите са индивидуални и с продължителност 50 минути.
Go to top